Ereloon en kosten

In België ontvangen advocaten een vergoeding voor verleende diensten en gemaakte administratieve kosten (zoals kosten voor briefwisseling, vervoer, telefoons, etc.).
Administratieve kosten worden door het kantoor berekend overeenkomstig het percentage van ereloon, nl. 25% van het aangerekende ereloon.
Ons ereloon wordt bepaald op basis van de volgende criteria:
Volgens het uurtarief: tussen 100 – 130,00 euro / uur werk.
Werkuren gewijd aan de zaak worden opgenomen in het administratief systeem van het kantoor. Op verzoek van de cliënt wordt een overzicht van de werkuren voorgelegd . De cliënt ontvangt een provisienota voor de lopende zaak. Na beëindiging van de zaak ontvang de cliënt een eindstaat.
Het aangegeven uurtarief kan worden verhoogd als de zaak bijzonder spoedeisend of ingewikkeld is of als een specifieke technische kennis vereist, etc.
Onze tarieven zijn onderworpen aan BTW (principieel 21% op ereloon en kosten , met mogelijkheid van wettelijke vrijstellingen).
Volgens de waarde van de zaak
Het kantoor kan in bepaalde gevallen het ereloon berekenen op basis van een percentage van het totaalbedrag van de vordering. De vergoeding is verschuldigd vooraf of in afkortingen. De vergoeding is verschuldigd ongeacht de uitkomst van de zaak.
Vast bedrag voor een zaak
In sommige gevallen (bijvoorbeeld strafzaken, echtscheiding, verkeersovertredingen) berekent ons advocatenkantoor een vast, eenmalig te betalen bedrag voor de aanvang van de zaak of in afkortingen.
Abonnement
In de vorm van een vast bedrag of een uurtarief voor bedrijven die op regelmatige basis gebruik maken van onze diensten.
Eerste consultatie
Steeds betalend. Duurtijd – 30- 45 minuten.
Mogelijkheid van een telefonisch onderhoud.
Voor gedetailleerde informatie over ons ereloon, kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor.
Ons kantoor biedt geen kosteloze juridische bijstand (Pro Deo).