Selecteer een pagina

Odpowiedzialnosc solidarna

Weryfikacja zadłużeń fiskalnych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych odbywa się za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej belgijskiego zakładu ubezpieczeń społecznych oraz fiskusa.

belgijski zakład ubezpieczeń społecznych

fiskus (zadłużenia fiskalne)

Bazy danych aktualizowane są raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca).

Zaświadczenie stwierdzające brak obowiązku wykonania potrąceń uzyskane na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych ważne jest przez miesiąc, natomiast zaświadczenie określające obowiązek wykonania potrąceń ważne jest jedynie w dniu jego uzyskania.

Definicje zadłużeń

Pojęcie zadłużeń fiskalnych oraz społecznych rozumiane jest bardzo szeroko.

Zadłużenia społeczne obejmują zarówno zaległe składki w odniesieniu do RSZ/ONSS jak i te w odniesieniu do kas ubezpieczeniowych (dla przedsiębiorców), niepoprawnie wpłacane zaliczki, premie sektorowe, uznaniowe, itp.

Zadłużenia fiskalne obejmują m.in. zobowiązania wynikające z VAT, podatku dochodowego, itp.

Wyjątki od zasady potrąceń

Obowiązek potrącania 35% nie obowiązuje jeśli:
-kontrahent uzyskał odroczenie płatności zadłużeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w wyniku postępowania polubownego lub sądowego, którego orzeczenie ma moc ostateczną;
– kontrahent jest pracodawcą, nie posiadającym siedziby na terenie Belgii, nie posiadającym zadłużeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Belgii oraz którego pracownicy posiadają ważne dokumenty oddelegowania

Pod pojęciem dokumentów oddelegowania rozumiane są nie tylko zaświadczenia E-101/A1, ale również zaświadczenia o rejestracji LIMOSA, dokumenty meldunkowe, itp.

Polscy przedsiębiorcy

Polscy przedsiębiorcy, wykonujący roboty budowlane w ramach wolnego przepływu usług, legitymujący się ważnymi deklaracjami A1 oraz LIMOSA nie podlegają belgijskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Nie oznacza to jednak, iż nie mogą posiadać zadłużeń z tytułu ubezpieczeń społecznych na terenie Belgii. Przepisy dotyczące składek sektorowych stosowane są bowiem bez względu na miejsce siedziby firmy, obowiązują zatem również w odniesieniu do polskich przedsiębiorców.

Polskie firmy budowlane podlegają zatem w praktyce również obowiązkowi potrąceniowemu jeśli posiadają zadłużenia z tytułu składek sektorowych lub trzynastej pensji.

Odpowiedzialność solidarna

– Przedsiębiorcy

Zarówno zleceniodawca jak i wykonawca robót budowlanych odpowiedzialni są za zadłużenia ich kontrahentów, istniejące w momencie zawarcia umowy lub powstałe w trakcie jej wykonywania.

– Osoby fizyczne

Odpowiedzialnością solidarną nie są objęte osoby fizyczne, zlecające wykonanie robót budowlanych o ile roboty te wykonywane są tylko i wyłącznie dla celów prywatnych.

Obowiązek sprawdzenia stanu zadłużenia wykonawcy robót budowlanych obejmuje zatem osoby fizyczne, zlecające roboty budowlane, wykonywane w części dla celów zawodowych (np. budynek mieszkalny, w którego części znajdować będzie się biuro wykorzystywane dla celów zawodowych).