Selecteer een pagina

Prawo ubezpieczen spolecznych

Prawo ubezpieczen spolecznych

  • Konflikty z RSZ, RSVZ, itp.
  • Wypadki i choroby zawodowe
  • Status prawny samozatrudnionych

Prawo karne socjalne

  • Kontrola ze strony inspekcji
  • Obrona przed sądem karnym
  • Kary administracyjne
  • Oddelegowanie
  • Pozwolenia na pracę i karty pracy