Selecteer een pagina

Zawarcie związku małżeńskiego w Belgii

Związek małżeński zawierany jest przed burmistrzem lub jego delegowanym w języku właściwym dla danego urzędu (w Belgii jest to język francuski lub niderlandzki w zależności od położenia geograficznego). Jeśli małżonkowie nie rozumieją słów przysięgi urzędnik może zażądać obecności tłumacza przysięgłego. Związek małżeński zawierany jest w obecności dwóch lub większej ilości świadków wybranych przez przyszłych małżonków.

Po zawarciu związku sporządzany jest akt ślubu. Małżonkowie otrzymują również tzw. księgę zaślubin (trouwboekje), w której następnie wpisywane są dzieci i inne adnotacje urzędowe.