Selecteer een pagina

Spółki osobowe

Są to spółki nie posiadające (oddzielnej) osobowości prawnej, w tym:

– Spółka partnerska (la societe en nom collectif/vennootschap onder firma)
– Spółka komandytowa ( la societe en commandite simple/ commanditaire vennootschap)
– Spółka kooperatywna (la société coopérative/coöperatieve vennootschap):
– z nieograniczoną odpowiedzialnością (la societe cooperative ŕ responsabilité illimitée/coöperatieve venootschap met onbeperkte aansprakelijkheid)

Charakterystyczną cechą spółek osobowych jest pełna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, a co za tym idzie brak rozdzielności majątkowej pomiędzy majątkiem osobistym wspólników oraz majątkiem spółki. Wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie za zobowiązania spółki.