Selecteer een pagina

Spółki kapitałowe

Są to spółki posiadające oddzielną osobowość prawną i oddzielny kapitał. Belgijski kodeks spółek handlowych wymienia następujące formy prawne spółek:

– Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (la societe privée ŕ responsabilité limitée/besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid):
– Jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością
– Spółkę kooperatywną (la société coopérative/coöperatieve vennootschap):
– z ograniczona odpowiedzialnością (la société coopérative ŕ responsabilité limitée/coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
– Spółkę akcyjną (la société anonyme/naamloze vennootschap)
– Spółkę europejska (la societe europeenne/ europese vennootschap)

Charakterystyczną cechą spółek jest ścisłe określenie ich formy oraz statutu prawnego w kodeksie spółek handlowych (oznacza to, iż spółka prawa belgijskiego może zostać utworzona i funkcjonować tylko zgodnie i według zasad określonych w kodeksie) oraz konieczność posiadania więcej niż jednego wspólnika (wyjątkiem od zasady jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółki kooperatywne tworzone mogą być przez co najmniej trzech wspólników.

Konsekwencją określonej formy działalności jest zakres odpowiedzialności cywilnej oraz fiskalnej wspólników oraz spółki.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. spółce z o.o., spółce kooperatywnej z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej) odpowiedzialność majątkowa wspólników ograniczać się będzie do wysokości udziałów w spółce (wyjątkiem jest odpowiedzialność założycieli oraz zarządu spółki).

Różnice w opodatkowaniu

Zobowiązania fiskalne wspólników oraz spółki zależne są od formy prowadzonej działalności. Spółki kapitałowe (tj. spółka z o.o., spółka kooperatywna z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) podlegają obowiązkowi fiskalnemu w tzw. podatku od osób prawnych (vennootschapsbelasting – obecna stopa podatkowa wynosi 33%). Podkreślić należy, iż podatek od osób prawnych potrącany jest tylko od dochodu spółki. Organy spółki lub wspólnicy osiągający dochody z tytułu prowadzonej działalności w spółce, podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych -wg. skali progresywnej. Dla przykładu: spółka z o.o. zapłaci 33% podatku od dochodu osiągniętego w roku 2013. Natomiast prezes spółki, wykonujący mandat odpłatnie, będzie miał obowiązek rozliczenia dochodu osiągniętego w 2013 roku również w osobistym rozliczeniu podatkowym. Jego dochód osobisty podlegać będzie progresywnej skali podatkowej (do 55%).
Prowadzenie działalności w formie spółki osobowej prowadzić będzie natomiast do opodatkowania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych- wg. skali progresywnej (do 55% dochodu).3. Zasady odpowiedzialności solidarnej za długi kontrahenta