Selecteer een pagina

Nieuczciwe praktyki – Praca na próbę

Wielu pracodawców przed zaoferowaniem legalnego zatrudnienia chce sprawdzić pracownika i proponuje podjęcie pracy na kilka dni celem wypróbowania kwalifikacji zawodowych danej osoby.

W normalnej sytuacji zatrudnienia, pracodawca – z reguły prezes firmy lub specjalista do spraw zatrudnienia przed podjęciem pracy zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której omawia warunki pracy i kwalifikacje zawodowe. W tym wypadku najczęściej wymagane jest również przedłożenie życiorysu oraz listu motywacyjnego.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie, wówczas po kilku dniach zaprasza kandydata –pracownika na kolejne spotkanie, w trakcie którego zostaje podpisana umowa o pracę –“arbeidsovereenkomst”. Umowa ta z reguły zawiera określony okres próbny.

Natomiast nieuczciwy pracodawca z reguły zamiast zastosować procedurę rekrutacji pracownika, poprosi go o stawienie się na miejscu pracy i zamiast podpisać z nim umowę o pracę, będzie chciał go “wypróbować”, co w praktyce oznacza pracę “na czarno”.

Należy pamiętać, iż belgijski kodeks pracy nie przewiduje takiej możliwości. Osoba podejmująca zatrudnienie bez uprzednio podpisanej pisemnej umowy o pracę zawierającej okres próbny podejmuje na mocy przepisów ustawy zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jedynym problemem w tym wypadku jest udowodnienie czy dana osoba pracowała w danym miejscu pracy. W tej sytuacji nie ma bowiem pisemnego potwierdzenia umowy, nieuczciwy pracodawca nie dokonał bowiem wymaganych zgłoszeń do organów ubezpieczeniowych i innych.

Jeśli zatem decydujemy się na tę formę próby pamiętajmy, iż ryzykujemy niewypłacenie wynagrodzenia za przepracowane godziny jeśli nie będziemy mieli dowodu na fakt, iż w danym miejscu przepracowaliśmy na rzecz konkretnej osoby lub firmy określoną liczbę godzin.

Pamiętajmy również aby każdorazowo zapytać o dane osobowe zatrudniającej nas osoby oraz dowiedzieć się, czy będziemy pracować dla niej/niego osobiście czy dla jego firmy. Jeśli jest to spółka zadbajmy o to by zanotować nazwę oraz adres spółki. Postarajmy się również zanotować jak najwięcej szczegółów dotyczących miejsca pracy: adres, nazwę lokalu w którym pracujemy, ewentualnie afisze lub dane innych firm pracujących we wskazanym miejscu.

Jeśli bowiem pracodawca po przepracowaniu kilku dni zdecyduje, iż nie chce nas zatrudnić, a dotychczas przepracowanych godzin nie wypłaci, ponieważ poniósł więcej strat niż zysku, będziemy mogli skierować się do Inspekcji do spraw Nadzoru Pracy.

W Antwerpii siedziba Inspekcji mieści się pod adresem:

Toezicht sociale wetten

Italiëlei 124-bus 63 (15-ste piętro)

2000 ANTWERPEN

Czynna codziennie w godzinach: od 9 do 12, oraz od 13:30 do 16.

Tel. : 03/206.99.00

Fax : 03/226.90.47

W tym wypadku inspekcja przeprowadzi postępowanie dochodzeniowe, po którym prawdopodobnie będziemy mogli odzyskać utracone wynagrodzenie. Postępowanie takie z reguły nie jest krótkie, a jego wyniki niestety każą na siebie czekać kilka miesięcy lub nawet lat.

Pamiętajmy jednak, iż zgłaszając każdą nieuczciwą praktykę na rynku pracy chronimy kolejne ofiary przed działaniem nieuczciwego pracodawcy.