Selecteer een pagina

Rodzaje działalności gospodarczej

Dzialalnosc jednoosobowa
Jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. działalność jednoosobowa (zelfstandig/independant). Przedsiębiorca jednoosobowy, to osoba prywatna prowadząca na terenie Belgii działalność zarobkową, nie związany umową o pracę bądź statutem urzędniczym.

Spolka

Działalność gospodarcza może również przybierać formę spółki. W zależności od celów statutowych/umownych spółka może mieć charakter cywilny bądź handlowy.

Belgijski kodeks spółek handlowych wymienia:

Wiecej o spółkach: spółki