Selecteer een pagina

Nieuczciwe praktyki – dokumenty po przyjezdzie

Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do nieuczciwych pracodawców, rekrutujących personel w Polsce.

Tego typu nieuczciwy pracodawca zapewnia w Polsce przyszłych pracowników, iż wszelkie formalności zostaną uregulowane po przyjeździe do Belgii.

Z reguły w trakcie pobytu na terenie Belgii znajduje bezpiecznie oddalone lokum, z którego pracownik nie może nikogo poinformować o jego pobycie (camping, domek letniskowy, czy oddalone gospodarstwo rolne). Sam dba o dowożenie pracownika na miejsce pracy, nie podając nazwy miejscowości, ulicy ani nazwisk osób, u których pracownik wykonuje zlecenie.

Utrzymuje co do zasady, iż przebywający na terenie Belgii Polacy nie mają obowiązku zameldowania się ani uzyskania jakiegokolwiek pisemnego potwierdzenia umowy o pracę, która znajduje się „u księgowego” lub w biurze obsługi personalnej.

Decydując się na wyjazd do Belgii oraz podjęcie zatrudnienia pamiętajmy, iż umowa o pracę w Belgii nie różni się zasadniczo od umowy polskiej. Co do zasady powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

Miejmy również na uwadze fakt, iż każda osoba przebywająca na terenie Belgii dłużej niż 10 dni, nie zameldowana w hotelu lub innym miejscu ma obowiązek deklaracji swojego pobytu we właściwym urzędzie gminy. Brak meldunku nie skutkuje już co prawda deportacją do kraju, ale wiąże się z problemami dotyczącymi nie tylko umowy o pracę, ale również korespondencji oraz wszelkich spraw związanych z brakiem zameldowania.

Pobyt w campingu lub domku letniskowym prawdopodobnie nie zostanie zaakceptowany przez urząd gminy. Pamiętajmy również o tym, iż pracodawca opłaca i reguluje jedynie nasze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. O ubezpieczenie zdrowotne powinniśmy zadbać sami rejestrując się w jednej z kas ubezpieczeniowych.

Pamiętajmy, iż każdy pracownik ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia umowy o pracę, w szczególności jeśli jest ono niezbędne do regulacji kwestii administracyjnych na terenie Belgii.

Zanim zdecydujemy się na wyjazd i zatrudnienie żądajmy zatem pisemnej umowy o pracę –„arbeidsovereenkomt”.