Selecteer een pagina

Nieuczciwe praktyki – Dokumenty po przyjeździe do Belgii

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pracownicy werbowani są na terytorium Polski z obietnicą przekazania stosownych dokumentów w Belgii.

Nie dajmy się zwieść!

Uczciwy pracodawca delegujący pracowników do Belgii podpisuje umowę o pracę w Polsce, co do zasady w siedzibie firmy, po uprzednim zapoznaniu się z kwalifikacjami zawodowymi pracownika. W tej sytuacji sporządzana jest umowa o pracę zgodnie z polskimi przepisami. Pracownik otrzymuje dokument A1 celem potwierdzenia jego delegacji oraz deklarację LIMOSA tuż przed podjęciem zatrudnienia.

Nieuczciwy pracodawca prawdopodobnie obieca wiele, nie przekazując w istocie żadnych pisemnych potwierdzeń zatrudnienia. Po przyjeździe do Belgii umieści pracownika w bezpiecznej odległości skutecznie blokując wszystkie możliwości zasięgnięcia informacji o prawach i obowiązkach. Prawdopodobnie nie wypłaci również wynagrodzenia.
Tego typu przypadki są skrajnymi dowodami wyzysku, przez co, co do zasady podlegają odpowiedzialności karnej. Znając podobne sytuacje nie bójmy się, zatem podnosić alarmu w związkach zawodowych lub we właściwiej inspekcji. Najskuteczniejszą formą przeciwdziałania jest poinformowanie o nadużyciu właściwej inspekcji pracy w momencie, kiedy współpraca nadal trwa. W tej sytuacji, bowiem inspekcja może dokonać kontroli zatrudnienia na miejscu oraz stwierdzić naruszenie przepisów. Zbieranie dowodów po fakcie jest znacznie trudniejsze.

Adresy właściwych inspekcji dostępne są na stronie internetowej: http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm

Dla miasta Antwerpii oraz okolic siedziba inspekcji znajduje się pod wskazanym poniżej adresem:

Toezicht sociale wetten

Italiëlei 124-bus 63 (14ste piętro)

2000 ANTWERPEN

Czynna codziennie od 9 do 12u. oraz od 13.30 do 16

Tel.: 03/206.99.00

Fax.: 03/226.90.47

Złożenie skargi do Inspekcji skutkować będzie wszczęciem przez inspekcję postępowania wyjaśniającego, (choć inspekcja może również zdecydować o umorzeniu postępowania, jeśli skarga nie zawiera wystarczających przesłanek o istnieniu naruszenia przepisów. Z reguły im więcej osób poszkodowanych tym silniejszy ciężar dowodu).

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, nieuczciwy pracodawca może zostać skazany przez sąd karny z tytułu naruszenia przepisów o zatrudnieniu. W ramach tego samego postępowania sądowego oszukany pracownik może dochodzić zapłaty zaległego wynagrodzenia (do 5-ciu lat wstecz) na podstawie stawek określonych w obowiązujących układach zbiorowych pracy.