Selecteer een pagina

Sociaal recht

Socialezekerheidsrecht:

  • conflicten met RSZ, RSVZ,
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • het sociaal statuut van de zelfstandige

Sociaal strafrecht:

  • contacten met de sociale inspectie
  • verdediging voor de correctionele rechtbank
  • administratieve geldboeten

Internationaal sociaal recht:

  • socialezekerheidsaspecten bij internationale tewerkstelling
  • detachering
  • internationaal privaatrecht i.v.m. arbeidsovereenkomsten
  • arbeidsvergunningen en beroepskaarten