Odpowiedzialność cywilna

  • Wypadek przy pracy
  • Wypadek drogowy
  • Odpowiedzialnosc  z tytułu popełnionego przestępstwa
  • Odpowiedzialnosc z tytułu szkodliwej pracy (choroba zawodowa)
  • Zaniedbania w miejscach publicznych: błędy organów lub funkcjonariuszy publicznych